Jora Mirzoyan Նորեկ

Barev dez es sayts em et uzum berem

Орфография и пунктуация автора вопроса сохранены.

Barev dez es sayts em et uzum berem

2 Այլ
Открытый
2 ответ
Не нашли ответа? Задайте свой вопрос:
Կայքը «» խախտում է Հայաստանի օրենսդրությունը,
հետևաբար մուտքը դեպի այս կայք մերժվում է.
Դուք կուղղորդվեք կայք
ով օրինական է աշխատում Հայաստանում.
Անցնել կայք