Փոփոխություններ ռեյտինգում

Այս էջում հրապարակվում են բուքմեյքերների ռեյտինգում եղած փոփոխությունները՝ ԲԿ-ների գնահատականների իջեցումները եւ բարձրացումները, ինչպես նաեւ նոր բուքմեյքերների ավելացումները: Յուրաքանչյուր փոփոխության մասին լինում է գնահատականի վերանայման բացատրությամբ առանձին նյութ:
Ցանցով Ցանկով
Կայքը «» խախտում է Հայաստանի օրենսդրությունը,
հետևաբար մուտքը դեպի այս կայք մերժվում է.
Դուք կուղղորդվեք կայք
ով օրինական է աշխատում Հայաստանում.
Անցնել կայք