Karlen Gasparyan Նորեկ

Verafikacum

Орфография и пунктуация автора вопроса сохранены.

Barec dzez knereq uzumem mails verafikacnem kognek………

0 Այլ
Открытый
0 ответ
Не нашли ответа? Задайте свой вопрос:
Կայքը «» խախտում է Հայաստանի օրենսդրությունը,
հետևաբար մուտքը դեպի այս կայք մերժվում է.
Դուք կուղղորդվեք կայք
ով օրինական է աշխատում Հայաստանում.
Անցնել կայք