ինչպս վերականգնեմ իմ պառօլն ու լօգին

Орфография и пунктуация автора вопроса сохранены.

և վօնց կարօղ եմ ճշտել իմ ծանօթի սայթօվ եմ խախացել վօնց իմանամ իչքանա հանոլ գումար դա ողոլա 15-05-2020

0 Այլ
Открытый
0 ответ
Не нашли ответа? Задайте свой вопрос:
Կայքը «» խախտում է Հայաստանի օրենսդրությունը,
հետևաբար մուտքը դեպի այս կայք մերժվում է.
Դուք կուղղորդվեք կայք
ով օրինական է աշխատում Հայաստանում.
Անցնել կայք