Վերաֆիկացում

Орфография и пунктуация автора вопроса сохранены.

Չեմ կարողանում անցնել վերաֆիկացիայի անձնագրի փուլը։Կասե՞ք խնդիրը։ Կօգնե՞ք։

0 Այլ
Открытый
0 ответ
Не нашли ответа? Задайте свой вопрос:
Կայքը «» խախտում է Հայաստանի օրենսդրությունը,
հետևաբար մուտքը դեպի այս կայք մերժվում է.
Դուք կուղղորդվեք կայք
ով օրինական է աշխատում Հայաստանում.
Անցնել կայք