Garik Boyakhchyan Նորեկ

Uzum em grancvem

Орфография и пунктуация автора вопроса сохранены.

Barev dzez uzum em grancvem u chem karum hastatem pochtas inch xntir kara lini

0 Այլ
Открытый
0 ответ
Не нашли ответа? Задайте свой вопрос:
Կայքը «» խախտում է Հայաստանի օրենսդրությունը,
հետևաբար մուտքը դեպի այս կայք մերժվում է.
Դուք կուղղորդվեք կայք
ով օրինական է աշխատում Հայաստանում.
Անցնել կայք