Manya Simonyan Նորեկ

Ինչպես փոխել հեռախոսահամարը՞

Орфография и пунктуация автора вопроса сохранены.

Հեռախոսահամարը գրել եմ սխալ, հնարավոր է արդյոք ուղղել

Այլ
Открытый
ответ
Не нашли ответа? Задайте свой вопрос:
Բուքմեյքերների Ռեյտինգ կայքը խորհուրդ է տալիս խաղալ ստուգված բուքմեյքերական ընկերութուններում
Դուք կուղղորդվեք
Անցնել կայք