Volodya Atashyan Նորեկ

Gyumru masnachuxn ashxatum e te voch isk ete ashxatum e ashxatanqayin jametn kaseq

Орфография и пунктуация автора вопроса сохранены.

Gyumru masnachuxn ashxatum e te voch isk ete ashxatum e ashxatanqayin jametn kaseq

Այլ
Открытый
ответ
Не нашли ответа? Задайте свой вопрос:
Բուքմեյքերների Ռեյտինգ կայքը խորհուրդ է տալիս խաղալ ստուգված բուքմեյքերական ընկերութուններում
Դուք կուղղորդվեք
Անցնել կայք