Gohar Fahradyan Նորեկ

[email protected]

Орфография и пунктуация автора вопроса сохранены.

Barev xndrang unem es cem karum mtnem adjarabet parol sxala vor xndrem inz kogneq

Այլ
Открытый
ответ
Не нашли ответа? Задайте свой вопрос:
Կայքը «» խախտում է Հայաստանի օրենսդրությունը,
հետևաբար մուտքը դեպի այս կայք մերժվում է.
Դուք կուղղորդվեք կայք
ով օրինական է աշխատում Հայաստանում.
Անցնել կայք