Bakunc Minasyan Նորեկ

Es grancvel em bayc asum en vor [email protected] pak e….

Орфография и пунктуация автора вопроса сохранены.

Es grancvel em bayc asum en [email protected] pak e

0 Այլ
Открытый
0 ответ
Не нашли ответа? Задайте свой вопрос:
Կայքը «» խախտում է Հայաստանի օրենսդրությունը,
հետևաբար մուտքը դեպի այս կայք մերժվում է.
Դուք կուղղորդվեք կայք
ով օրինական է աշխատում Հայաստանում.
Անցնել կայք