Axvan Stepanyan Նորեկ

ես չեմ կարողանու հանել գումար

Орфография и пунктуация автора вопроса сохранены.

բարեվ ձեզ ես սեպտեմբերի 3 ուզեցի գումար հանել հաշվից չկարողացա դիմեցի հարցրեցի ուզեցին պասպոռտի նկարը ուղարկեցի, հետո ուզեցին սկռիլլ հաշվի (screenshot)-ը ուղարկեցի,ասւմ են սպասի մասնագետի պատասխանին, արտեն անցելա 25 օր, ետե հնարավորա օգնեք ինդզ!

0 Այլ
Открытый
0 ответ
Не нашли ответа? Задайте свой вопрос:
Կայքը «» խախտում է Հայաստանի օրենսդրությունը,
հետևաբար մուտքը դեպի այս կայք մերժվում է.
Դուք կուղղորդվեք կայք
ով օրինական է աշխատում Հայաստանում.
Անցնել կայք