Naira Sahakyan Նորեկ

barev dzez knereq indz kogneq mails verafikacnem sexmumem asuma uxarkvace dzer elektronain hascein baic indz voch mi ban

Орфография и пунктуация автора вопроса сохранены.

barev dzez knereq indz kogneq mails verafikacnel

0 Այլ
Открытый
0 ответ
Не нашли ответа? Задайте свой вопрос:
Կայքը «» խախտում է Հայաստանի օրենսդրությունը,
հետևաբար մուտքը դեպի այս կայք մերժվում է.
Դուք կուղղորդվեք կայք
ով օրինական է աշխատում Հայաստանում.
Անցնել կայք