Բարև ձեզ ես փնտրում եմ գիշերային աշխատանք։ունեմ աշխատանքային փորձ։աշխատում եմ բուժական հաստատություն մեխանոթերապիստ

Орфография и пунктуация автора вопроса сохранены.

Դուք ունեք ազատ աշխատատեղ գիշերային հերթափոխով

0 Այլ
Открытый
0 ответ
Не нашли ответа? Задайте свой вопрос:
Կայքը «» խախտում է Հայաստանի օրենսդրությունը,
հետևաբար մուտքը դեպի այս կայք մերժվում է.
Դուք կուղղորդվեք կայք
ով օրինական է աշխատում Հայաստանում.
Անցնել կայք