Страховка пари до ₽1500 от БК GGBet.ru

Промокод: BR1500

Ստանալ բոնուս
Այս տեսությունը կրում է տեղեկատվական բնույթ և չի համարվում գովազդ.
Չեղարկել
Ֆիլտրեր

10,000,000 դրամ նոր դեպոզիտիվ ակցիայում: Նոր բոնուս՝ Vbet.am-ից

Այդ բոնուսն անհասանելի է ձեր երկրում: Նայեք բոլոր հասանելի բոնուսները:
Բոնուսի գումար
10000000 AMD
Խաղարկում
Խաղարկման ժամկետներ
12 օր

Vbet.am-ը սկսել է նոր ակցիա:

10,000,000 դրամ նոր դեպոզիտիվ ակցիայում

ՎԲԵԹ-ի ԴԵՊՈԶԻՏԻՎ ակցիան վերադարձել է 10,000,000 ֏ շահումային ֆոդնով: 

Կատարիր դեպոզիտ Վիզա/Visa, ՄաստերՔարտ/MasterCard, Արկա/ArCa բանկային քարտով ու ամեն օր ստացիր խաղարկության մինչև 50 տոմս: 

Ակցիան գործում է 2022թ. օգոստոսի 19-ից մինչև օգոստոսի 31-ը: 

Ինչպես մասնակցել ակցիային 

 • Լիցքավորիր vbet.am կայքի քո  հաշիվը առնվազն 1,000 դրան կամ ավելի գումարով Վիզա/Visa, ՄաստերՔարտ/MasterCard կամ Արկա/ArCa բանկային քարտերով: 
 • Ստացիր խաղարկության 1 տոմս յուրաքանչյուր 1,000 դրամ դեպոզիտի դիմաց 

Օրինակ, եթե կատարես 15,000 դրամ դեպոզիտ, ապա կստանաս 15 տոմս, իսկ եթե կատարես 1,800 դրամ դեպոզիտ, ապա կստանաս 1 տոմս:

ԿԱՐԵՎՈՐ

 •  Յուրաքանչյուր տոմսի համար Կազմակերպիչը տրամադրում է չկրկնվող նույնականացման համար (TicketID):
 •  Յուրաքանչյուր Խաղացող մեկ օրվա ընթացքում կարող է կուտակել առավելագույնը 50 տոմս: Խաղացողը կարող է իր կուտակած տոմսերը տեսնել իր հատուկ խաղային հաշվի «Տոմսեր» բաժնում՝ համակարգչային տարբերակով միայն: 

Ինչպես կանցկացվի խաղարկությունը 

 • Ակցիայի ընդհանուր շահումային ֆոնդը՝ 10,000,000 դ-ը, կխաղարկվի 1 խաղարկության 10 փուլերի միջոցով:
 • Ակցիայի գործողության ժամանակաշրջանի ավարտից հետո տեղի կունենա խաղարկություն, որին կմասնակցեն ակցիայի ողջ ընթացքում Խաղացողների կողմից կուտակած տոմսերի նույնականացման համարները (Ticket ID):
 • Խաղարկությանը կմասնակցեն այն տոմսերը, որոնց համար կատարված դեպոզիտների գումարները խաղարկվել են 100%-ով:
 • Խաղարկությունը ցուցադրվելու է ուղիղ հեռարձակմամբ՝ www.vbet.am կայքերում, Կազմակերպչի յութուբյան (Youtube) և ֆեյսբուքյան (Facebook) էջերում։
 • Ուղիղ հեռարձակման հստակ օրվա և ժամի մասին նախապես կտեղեկացվի www.vbet.am կայքէջում:
 • Խաղարկությունը կանցկացվի «կենո» սարքի միջոցով և/կամ թմբուկանման թափանցիկ տարայի միջոցով:
 • 10,000,000 ֏ շահումային ֆոնդի խաղարկությունը բաղկացած կլինի 10 փուլերից, որոնցում հաջորդաբար կխաղարկվեն 1,000,000 ֏-ներ, որոնք բաժին կհասնեն 1-ական շահողների (ընդհանուր՝ 10 շահող): 

Վիճակահանության անցկացման կարգը

 • Ուղիղ հեռարձակման ընթացքում կենո սարքի մեջ լցված կլինեն 7-ական 0-ից 9 թվերը:
 • Վիճակահանության ընթացքում ամեն անգամ դուրս է գալու մեկ թիվ:
 • Յուրաքանչյուր թիվը հանելուց հետո դրանք հերթականորեն համեմատվելու են տոմսերի նույնականացման համարների (Ticket ID) թվանշանների հետ. հերթականությունը ստուգվելու է աջից ձախ՝ թվի վերջից սկիզբ, որի արդյունքում պարզվելու են համընկած տոմսերի նույնականացման համարների (Ticket ID) քանակը (այսուհետ` Համընկնում):
 • Թվերը հաջորդաբար հանվելու են, և ցանկացած պահի, երբ կլինի միայն 1 Համընկնում, խաղարկությունը կդադարեցվի և այդ համարով տոմսն էլ կհամարվի շահող:
 • Այն դեպքերում, երբ յուրաքանչյուր հերթական թվի դուրս գալուց և ստուգումից հետո միայն 1 Համընկնում չի արձանագրվում, իսկ մինչ այդ հերթական թվի դուրս գալու արդյունքում համընկնումների քանակը 9 կամ 9-ից պակաս է, ապա այդ Խաղացողների հատուկ խաղային հաշվի համարները (Client ID) մասնակցում են թմբուկանման պտտվող թափանցիկ տարայի միջոցով անցկացվող խաղարկությանը:
 • Երբ յուրաքանչյուր հերթական թվի դուրս գալուց և ստուգումից հետո Համընկնում չի արձանագրվում, իսկ մինչ այդ հերթական թվի դուրս գալու արդյունքում համընկնումների քանակը 10 կամ 10-ից ավելի է, ապա այն թիվը, որից հետո Համընկնում չի արձանագրվում, չեղարկվում է (չի մասնակցում խաղարկությանը), և շարունակվում են հանվել հավելյալ թվեր, մինչև որ արձանագրվի (գրանցվի) 9 կամ 9-ից պակաս Համընկնում, և այդ Խաղացողների հատուկ խաղային հաշիվների համարները (Client ID) մասնակցում են թմբուկանման պտտվող թափանցիկ տարայի միջոցով անցկացվող խաղարկությանը:
 • Թմբուկանման պտտվող թափանցիկ տարայի միջոցով անցկացվող խաղարկության ժամանակ պատահականության սկզբունքով դուրս է բերվում տվյալ փուլի շահող Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվի համարը:
 • Ակցիայի ամբողջ ընթացքում յուրաքանչյուր Խաղացող կարող է ունենալ մեկ շահում։ Եթե նույն շահող Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվի համարով գրանցվում է 2-րդ շահումը, ապա այն չեղարկվում է, և տվյալ շահումը հանձնվում է նրան հաջորդող Համընկնում գրանցած Խաղացողին:
 • Յուրաքանչյուր շահողին պարզելուց հետո թվերը հետ են լցվում սարքի մեջ, և համանման եղանակով պարզվում են մյուս շահողները: 

Այլ Դրույթներ 

 • Ակցիան կգործի 2022թ. օգոստոսի 19-ի ժամը 00:00-ից մինչև օգոստոսի 31-ի ժամը 23:59-ը:
  Ակցիային կարող են մասնակցել  Կազմակերպչի կայքէջում նույնականացված տվյալներով հատուկ խաղային հաշիվներ ունեցող բոլոր
 • օգտատերերը:
 • Կազմակերպիչն իրավասու է պահանջել Խաղացողի անձը հաստատող փաստաթղթերը: Եթե վորոհիշյալ փաստաթղթերը Խաղացողի կողմից չեն ներկայացվում, ապա Կազմակերպիչը իրավասու է չտրամադրել շահումը Խաղացողին:
 • Ակցիայի ընթացքում գոնե մեկ անգամ Կազմակերպչի կայքէջում համապատասխան ֆունկցիայի միջոցով ինքնաբացառված (իր կամքով ակցիայի մասնակցությունից հրաժարված) հատուկ խաղային հաշիվներով Խաղացողներին շահումներ չեն տրամադրվի:
 • Կազմակերպիչն իրավունք ունի չեղարկելու այն խաղադրույքները կամ շահումները կամ բոնուսները կամ ջեքփոթները կամ ցանկացած այլ մրցանակ, որոնք ցանկացած տեխնիկական կամ մեխանիկական կամ ծրագրային խոտանի /սխալի/ հետևանքով ցուցադրվել են կամ տրամադրվել են Խաղացողին: Տվյալ դեպքում Խաղացողների կողմից դիմում/բողոք և/կամ առարկություն կարող է ներկայացվել սույն կետի կիրառումից հետո 10 օրացուցային օրվա ընթացքում, ավելի ուշ ներկայացված դիմումները և/կամ բողոքներն ու առարկությունները Կազմակերպիչը քննության չի առնում, և Կազմակերպչի համար իրավական հետևանքներ չեն առաջանում: Ցանկացած վիճելի իրավիճակում հիմք են ընդունվում Կազմակերպչի սերվերի վրա գոյություն ունեցող տվյալները:
 • Ակցիայի խաղարկության արդյուքնում գրանցած շահումները ենթակա են Կազմակերպչի կողմից լրացուցիչ ստուգման, որի արդյունքում Կազմակերպիչը կայացնում է որոշում շահումի փաստի հաստատման կամ մերժման մասին: Շահումները կհամարվեն շահած և ենթակա տրամադրման Կազմակերպչի կողմից շահումի փաստի հաստատումից հետո անմիջապես:
 • Ակցիային մասնակցող յուրաքանչյուր Խաղացող հավաստում է, որ ծանոթացել և ընդունել է սույն Դրույթները և Պայմանները:
 • Սույն Դրույթների և Պայմանների թարգմանված տարբերակների միջև տարընթերցումների դեպքում հայերեն տեքստի տարբերակն է գերակայում:
 • Կազմակերպիչն իրավասու է ցանկացած պահի փոփոխել, ժամանակավորապես դադարեցնել կամ չեղարկել սույն ակցիան:
Ձեր երկրում հասանելի լավագույն բոնուսները
Մեկնաբանություններ
Բուքմեյքերների Ռեյտինգ կայքը խորհուրդ է տալիս խաղալ ստուգված բուքմեյքերական ընկերութուններում
Դուք կուղղորդվեք
Անցնել կայք